6ff7816a-6022-4274-9305-00f97ccb6835
6ff7816a-6022-4274-9305-00f97ccb6835

466f0a39-2f4c-48f9-bcc0-2ae287333e50
466f0a39-2f4c-48f9-bcc0-2ae287333e50

e4473186-52da-4b00-9217-60442aeb21b4
e4473186-52da-4b00-9217-60442aeb21b4

6ff7816a-6022-4274-9305-00f97ccb6835
6ff7816a-6022-4274-9305-00f97ccb6835

1/7

דירת גן | ארנונה

.דירת גן למשפחה מקסימה בעיצוב מודרני חם

בדירה שולבו אלמנטים מודרניים בקווים נקיים ואת החלל ריכך הפורניר שמיושם גם במטבח.

MODERN GARDEN 

שטח הבית

200 מ"ר

מיקום

ירושלים

סיום הפרויקט

דצמבר 2017